Historisk ferieskole

Vi ønsker å gi barn kjennskap til tradisjoner og historie gjennom opplevelser, lek og læring. Vi tror Historisk ferieskole vil gi deltakerne en opplevelsesrik og uforglemmelig uke, og et godt sommerminne!

Søknadsskjema og informasjon for sommeren 2020 legges ut på denne siden medio januar. Søknadsfrist 1.mars. 

 • Barn foran Skolestua på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum.
  1/7
  Stian Nybru
 • Barn i farta på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum.
  2/7
  Stian Nybru
 • Barn på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum.
  3/7
  Anne Lise Reinsfelt
 • Barn på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum lager limonade.
  4/7
  Stian Nybru
 • Klesvask på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum
  5/7
  Stian Nybru
 • Barn på Ferieskolen ved bordet under måltid.
  6/7
  Morten Brun
 • Historisk Ferieskole Norsk Folkemuseum, foran Skolestua
  7/7
  Morten Brun

Hva er Historisk ferieskole?

Historisk ferieskole foregår på Norsk Folkemuseum. Dagene er delt mellom skoletid og hjemmetid. Skoletiden er slik den kunne være på en landsens skole for omtrent hundre år siden.  Når skoletiden i Skolestua er slutt, er det hjemmetid. ”Hjemme” er fire forskjellige hus i Friluftsmuseet; i Østerdalstunet, på Ampiansbråten, i Chrystie og på Enerhaugen. Her er barna tre og tre sammen, og deltar i arbeid og lek som hørte tiden og familiens sosiale status til. Alle barn får kostymer og nytt (gammeldags) navn. Alle barna må delta i måltidene og spise mat vi sjelden lager i dag. Måltidene vil inneholde melkeprodukter og gluten. Vi er mye utendørs, og mye i nærkontakt med husdyr, gress og høy. Barna blir tatt svært godt hånd om hele uken, og tilbringer dagene sammen med Skolefrøken, Drengen  og andre voksne tilknyttet Historisk ferieskole.

Historisk ferieskole foregår i grunnskolens sommerferieuker.

 • Mandag - fredag, alle dager kl. 09.00-16.00
 • 12 barn hver uke
 • Søkere må være ferdige med 2. trinn på skolen (ca.8 år) juni 2020
 • Passer for barn til og med 7. trinn (ca. 13 år, sommeren før ungdomsskolen)

Hvem får plass? Norsk Folkemuseum står fritt til å bestemme hvem som får plass på Historisk ferieskole. Vi prioriterer barn som ikke har deltatt tidligere, aldersspredning i gruppen, og en fordeling mellom gutter og jenter som vi mener er positiv for gruppedynamikken. Mange søker, og det er dessverre ikke alle som får plass.

​​Pris: Sommeren 2019 kostet Historisk ferieskole kr 2950,-  per barn per uke. Vi gir dessverre ingen søskenmoderasjon.

Søknadsfristen 2020 er 1. mars.  Søknader som er oss i hende innen søknadsfristen,  har størst mulighet for å bli tildelt plass. Ledige plasser etter hovedinntaket tildeles kontinuerlig frem mot sommeren.

Kontakt: Ønskes mer informasjon om Historisk ferieskole, ta gjerne kontakt med Formidlingsseksjonen: tlf 40 02 35 67 eller ferieskolen@norskfolkemuseum.no

Med vennlig hilsen for Norsk Folkemuseum
Marit Elida Angell Berg
Seksjonsleder, Formidlingsseksjonen