Historisk ferieskole

Søknadsfristen for sommeren 2020 hadde frist 2.mars, og de som har sendt inn søknadsskjema innen fristen har størst mulighet for å få plass. Alle som søkte innen fristen får svar innen midnatt 22. mars. Selv om fristen har gått ut, ligger søknadsskjemaet fremdeles ute med tanke på ukene med erfaringsmessig færrest søkere, midt på sommeren. Les mer under punktet "Hvem får plass?" lenger ned på siden.

 • Barn foran Skolestua på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum.
  1/7
  Stian Nybru
 • Barn i farta på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum.
  2/7
  Stian Nybru
 • Barn på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum.
  3/7
  Anne Lise Reinsfelt
 • Barn på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum lager limonade.
  4/7
  Stian Nybru
 • Klesvask på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum
  5/7
  Stian Nybru
 • Barn på Ferieskolen ved bordet under måltid.
  6/7
  Morten Brun
 • Historisk Ferieskole Norsk Folkemuseum, foran Skolestua
  7/7
  Morten Brun

Hva er Historisk ferieskole?

Historisk ferieskole foregår på Norsk Folkemuseum, på hverdager i grunnskolens sommerferieuker. Dagene er delt mellom skoletid og hjemmetid. Skoletiden er slik den kunne være på en landsens skole for omtrent hundre år siden.  Når skoletiden i Skolestua er slutt, er det hjemmetid. ”Hjemme” er fire forskjellige hus i Friluftsmuseet; i Østerdalstunet, på Ampiansbråten, i Chrystie og på Enerhaugen. Her er barna tre og tre sammen, og deltar i arbeid og lek som hørte tiden og familiens sosiale status til. Alle barn får kostymer og nytt (gammeldags) navn. Alle barna må delta i måltidene og spise mat vi sjelden lager i dag. Måltidene vil inneholde melkeprodukter og gluten. Vi er mye utendørs, og mye i nærkontakt med husdyr, gress og høy. Barna blir tatt svært godt hånd om hele uken, og tilbringer dagene sammen med Skolefrøken, Drengen  og andre voksne tilknyttet Historisk ferieskole. Vi ønsker å gi barn kjennskap til tradisjoner og historie gjennom opplevelser, lek og læring. Vi tror Historisk ferieskole vil gi deltakerne en opplevelsesrik og uforglemmelig uke, og et godt sommerminne!

Historisk ferieskole foregår i grunnskolens sommerferieuker, uke 26-33

 • Mandag - fredag, alle dager kl. 09.00-16.00
 • 12 barn hver uke
 • Søkere må være ferdige med 2. trinn på skolen (ca.8 år) juni 2020
 • Passer for barn til og med 7. trinn (ca. 13 år, sommeren før ungdomsskolen)

Hvem får plass? Norsk Folkemuseum står fritt til å bestemme hvem som får plass på Historisk ferieskole. Vi prioriterer barn som ikke har deltatt tidligere, aldersspredning i gruppen, og en fordeling mellom gutter og jenter som vi etter mange års erfaring vet er positiv for gruppedynamikken. Mange søker, og det er dessverre ikke alle som får plass.

​​Pris: Sommeren 2020 koster Historisk ferieskole kr 3050,-  per barn per uke. Vi gir dessverre ingen søskenmoderasjon.

Kontakt: Ønskes mer informasjon om Historisk ferieskole, ta gjerne kontakt med Formidlingsseksjonen: tlf 40 02 35 67 eller ferieskolen@norskfolkemuseum.no 

Søknadsfristen for 2020 var 2. mars. Søknader vi har mottatt innen fristen, har størst mulighet for å bli tildelt plass.  Alle som har søkt innen denne fristen får svar innen midnatt 18.mars. 

Søknader som er oss i hende etter fristen 2.mars  blir vurdert etter hovedinntaket 18.mars. Søknader etter fristen får svar innen midnatt 1. april. 

Corona:  Søknadene behandles med tanke på at Historisk Ferieskole avvikles normalt sommeren 2020. Når svarene sendes ut, altså innen midnatt 18.mars, er det vedlagt informasjon om reglene rundt eventuell avbestilling. Norsk Folkemuseum følger situasjonen fortløpende, og tilpasser oss råd fra Folkehelseinstituttet.