Historisk ferieskole arrangeres sommeren 2020

Alle som søkte innen fristen 2.mars 2020 har fått svar. Selv om ukene er fylt opp og fristen har gått ut, hender det at det kommer avbestillinger. Ta gjerne kontakt på ferieskolens e-post lenger ned på siden, hvis dere vil stå på venteliste.

Covid 19/Korona:  Søknadene er behandlet på vanlig måte og Historisk Ferieskole avvikles sommeren 2020. Vi arbeider med å tilrettelegge den praktiske gjennomføringen i tråd med rådene fra FHI.  Alle som har fått plass mottar brev med informasjon så snart vi får det på plass. Det blir smittesikkert, morsomt og innholdsrikt å være ferieskolebarn i sommer!

 • Barn foran Skolestua på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum.
  1/7
  Stian Nybru
 • Barn i farta på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum.
  2/7
  Stian Nybru
 • Barn på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum.
  3/7
  Anne Lise Reinsfelt
 • Barn på Historisk ferieskole Norsk Folkemuseum lager limonade.
  4/7
  Stian Nybru
 • Klesvask på Historisk ferieskole, Norsk Folkemuseum
  5/7
  Stian Nybru
 • Barn på Ferieskolen ved bordet under måltid.
  6/7
  Morten Brun
 • Historisk Ferieskole Norsk Folkemuseum, foran Skolestua
  7/7
  Morten Brun

Hva er Historisk ferieskole?

Historisk ferieskole foregår på Norsk Folkemuseum, på hverdager i grunnskolens sommerferieuker. Dagene er delt mellom skoletid og hjemmetid. Skoletiden er slik den kunne være på en landsens skole for omtrent hundre år siden.  Når skoletiden i Skolestua er slutt, er det hjemmetid. ”Hjemme” er fire forskjellige hus i Friluftsmuseet; i Østerdalstunet, på Ampiansbråten, i Chrystie og på Enerhaugen. Her er barna tre og tre sammen, og deltar i arbeid og lek som hørte tiden og familiens sosiale status til. Alle barn får kostymer og nytt (gammeldags) navn. Alle barna må delta i måltidene og spise mat vi sjelden lager i dag. Måltidene vil inneholde melkeprodukter og gluten. Vi er mye utendørs, og mye i nærkontakt med husdyr, gress og høy. Barna blir tatt svært godt hånd om hele uken, og tilbringer dagene sammen med Skolefrøken, Drengen  og andre voksne tilknyttet Historisk ferieskole. Vi ønsker å gi barn kjennskap til tradisjoner og historie gjennom opplevelser, lek og læring. Vi tror Historisk ferieskole vil gi deltakerne en opplevelsesrik og uforglemmelig uke, og et godt sommerminne!

Historisk ferieskole foregår i grunnskolens sommerferieuker, uke 26-33

 • Mandag - fredag, alle dager kl. 09.00-16.00
 • 12 barn hver uke
 • Søkere må være ferdige med 2. trinn på skolen (ca.8 år) juni 2020
 • Passer for barn til og med 7. trinn (ca. 13 år, sommeren før ungdomsskolen)
 • Hvem får plass? Norsk Folkemuseum står fritt til å bestemme hvem som får plass på Historisk ferieskole. Vi prioriterer barn som ikke har deltatt tidligere, alderspredning i gruppen, og fordeling mellom gutter og jenter som vi etter mange års erfaring vet er positiv for gruppedynamikken. Mange søker, og det er dessverre ikke alle som får plass.

  ​​Pris: Sommeren 2020 koster Historisk ferieskole kr 3050,-  per barn per uke. Vi gir dessverre ingen søskenmoderasjon.

  Kontakt: Ønskes mer informasjon om Historisk ferieskole, ta gjerne kontakt med Formidlingsseksjonen: tlf 40 02 35 67 eller ferieskolen@norskfolkemuseum.no 

  Søknader vi mottok innen fristen 2. mars, hadde størst mulighet for å bli tildelt plass.  Alle som søkte innen denne fristen fikk svar innen midnatt 18.mars. Søknader som kom oss i hende etter fristen 2.mars ble vurdert etter hovedinntaket 18.mars. Søknader etter fristen fikk svar innen midnatt 1. april.