Narvesenkiosken

– Nyhetsformidler og samlingspunkt

Den 10. mai 2017 samlet Norsk Folkemuseum  inn ca. 50 aviser
– riksaviser, lokalaviser og utenlandske aviser.  Samtidig dokumenterte vi gjennom fotografi og intervju denne dagen ved Narvesenkiosken på hjørnet av Karl Johans gate og Rosenkrantz gate sentralt i Oslo.


Resultatet av dokumentasjonen presenteres i kiosken på Torget på Norsk Folkemuseum og i denne nettutstillingen.

Prosjektet

Avisene

I utvelgelsen av de norske avisene tok vi først og fremst utgangspunkt i de største riksavisene, deretter de største regionsavisene, samt et representativt utvalg lokale avisene. Selv om opplagene har sunket kraftig var det likevel 227 ulike papiraviser i Norge i 2016 – like mange som i mellomkrigstiden.

Artikkel i Museumsbulletinen 2017-3/4

Kiosken