Hopp til hovedinnhold

Narvesenkiosken

– Nyhetsformidler og samlingspunkt.

Den 10. mai 2017 samlet Norsk Folkemuseum  inn ca. 50 aviser

– riksaviser, lokalaviser og utenlandske aviser.  Samtidig dokumenterte vi gjennom fotografi og intervju denne dagen ved Narvesenkiosken på hjørnet av Karl Johans gate og Rosenkrantz gate sentralt i Oslo.

Resultatet av dokumentasjonen er presentert i kiosken på Torget på Norsk Folkemuseum og i denne nettutstillingen.

Avisene

I utvelgelsen av de norske avisene tok vi først og fremst utgangspunkt i de største riksavisene, deretter de største regionsavisene, samt et representativt utvalg lokale aviser. Selv om opplagene har sunket kraftig var det likevel 227 ulike papiraviser i Norge i 2016 – like mange som i mellomkrigstiden.