Posthus fra Svartdal

Seljord, Telemark, 1937
Bygningsnummer 146

  • Posthus fra Svartdal i Telemark
    1/1
    Posthus fra Svartdal i Telemark Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Med en grunnflate på 4x4 meter var dette posthuset ett av Norges minste. Det ble bygd av snekker Olav G. Aase. Poståpneren ved dette posthuset betjente rundt 40 husstander i Svartdal. Huset framstår slik det så ut ca. 1960, etter at Norges Postsparebank var etablert. Posthuset var i drift fram til nyttår 1979. Den siste eieren, Harald Svartdal, tok vare på materialene etter at huset ble revet, og ga dem til Norsk Folkemuseum.

Overført til museet 1993, gjenoppført 1994