Hopp til hovedinnhold

Posthus fra Svartdal

Med en grunnflate på 4x4 meter var dette posthuset ett av Norges minste.

  • Et lite hvitt hus med postskilt på veggen.
    1/1
    Posthus fra Svartdal i Telemark Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Det ble bygd av snekker Olav G. Aase. Poståpneren ved dette posthuset betjente rundt 40 husstander i Svartdal. Huset framstår slik det så ut ca. 1960, etter at Norges Postsparebank var etablert. Posthuset var i drift fram til nyttår 1979. Den siste eieren, Harald Svartdal, tok vare på materialene etter at huset ble revet, og ga dem til Norsk Folkemuseum.

Postverket ble grunnlagt i 1647 og kom inn under statlig drift i 1719. Frem til begynnelsen av 1800-tallet var det bare embetsmenn som fikk benytte postverket. Utvalgte bønder var pålagt å frakte postsendingene. Postplikten var en byrde for dem den gjaldt, men til gjengjeld var de fritatt fra andre offentlige plikter. Postgangen var langsom så lenge den ble besørget med hest og båt. På hovedrutene gikk den en gang i uken. Dampskip, fra 1827, og jernbane, fra 1854, gjorde postgangen betydelig raskere. Frimerker ble tatt i bruk i 1855.

Posthus fra Svartdal

  • Fra: Seljord
  • Bygget: 1937
  • Oppført på museet: 1994
  • Bygningsnummer: 146