Hopp til hovedinnhold

Informasjon og retningslinjer for markedsdeltakere

Under finner du nyttig informasjon om retningslinjene på vårt populære Julemarked. Alle som søker plass må følge retningslinjene våre.

1. Vi tilbyr markedsplass i form av bod eller bord med seildukstak. Alle plassene har lyslenke som lyser opp på bordet eller i boden. Bordene er 220 x67 cm. Det er mulig å søke om ekstra strøm mot ekstra tillegg i pris og vi gjør så godt vi kan for å tildele strøm, men må ta forbehold på grunn av kapasitet.

2. Det gis ikke anledning til å benytte partytelt eller tilsvarende over bordet. Disse skjermer for din nabo og ødelegger markedets helhetsinntrykk. 

3. Alle søkere må gjøre rede for hva de skal selge. Beskrivelse av produktene sendes inn sammen med søknaden og om vi trenger det, ber vi om flere bilder etter hvert.

4. Markedsdeltakerne forplikter seg til å være med alle fire markedsdagene. Man kan gjerne dele boden/bordet med andre, og da må dette presiseres i søknaden. Plassen kan ikke overdras andre uten at dette er avtalt med Folkemuseet.

5. Alle markedsplassene er 3 m i lengde. Dette inkluderer plass til å gå på siden av bordene. 

6. Alle matvarer som selges må være godkjent av Mattilsynet innen Julemarkedet starter. Slik godkjenning må kunne forevises på stedet ved inspeksjon. Norsk Folkemuseum kan ikke bistå i søknadsprosessen.

7. Norsk Folkemuseum har enerett på å selge ”hellig-tre-kongerslys” under markedet.

8. Norsk Folkemuseum tar ikke ansvar for evt. ødelagte eller stjålne produkter, enten det skyldes publikum eller vær og vind. Dette gjelder også produkter som oppbevares på Folkemuseets område (i boder el.l.) mellom markedsdagene. Markedsdeltaker må selv sørge for evtentuell forsikring.

9. Søkere som sender inn etter at fristen har gått ut, er ikke garantert å få sin søknad behandlet, selv om vi forsøker å ta imot markedsdeltakere til det er fullt hos oss. Markedsdeltakere som avlyser etter at faktura er sendt ut må betale et avbestillingsgebyr på 1000 kr. Avbestillinger fra fire til to uker før markedet begynner faktureres med halve leiebeløpet. Kortere avbestillinger en 14 dager før første markedsdag faktureres med hele leiebeløpet. Alle som har bestilt strøm må betale for valgte strømpakke fullt ut.

10. Norsk Folkemuseum forbeholder seg retten til fritt å prioritere mellom de ulike søkerne, både når det gjelder plassering og deltakelse. Vi forsøker så langt det går å gi et tilbud om deltakelse til alle som oppfyller kravene til produktprofilen vår.