Informasjon og retningslinjer for markedsdeltakere

Under finner du nyttig informasjon om retningslinjene våre hvis du ønsker å være markedsdeltaker på vårt populære Julemarked. Alle som søker plass må følge de ti retningslinjene våre.

NB! Vi gjør oppmerksom på at også i år må vi ta forbehold om at smittesituasjonen vil avgjøre om vi får lov til å gjennomføre Julemarkedet. Myndighetenes smittevernbestemmelser avgjør dette.

1. Det gis ikke automatisk ut strøm til markedsdeltakere. I søknadsskjemaet kan du sette opp ønske om strøm til boden din, men strømnettet på museet er begrenset, så ikke alle som søker kan regne med positivt svar. Dessverre!

2. Det gis ikke anledning til å benytte partytelt eller tilsvarende over bordet. Disse skjermer for din nabo og ødelegger markedets helhetsinntrykk. Museet stiller med bord og boder.

3. Alle søkere må gjøre rede for hva de skal selge. Beskrivelse av produktene sendes inn sammen med søknaden og om vi trenger det, ber vi om bilder etter hvert.

4. Markedsselgerne forplikter seg til å være med alle fire markedsdagene. Man kan gjerne dele boden/bordet med andre, og da må dette presiseres i søknaden. Plassen kan ikke overdras andre uten at dette er avtalt med Folkemuseet.

5. Alle markedsplassene er 3 m i lengde. Dette inkluderer plass til å gå på siden av bordene. Total bordlengde for hver plass kan derfor maksimalt være 2,6 m.

6. Alle matvarer som selges må være godkjent av Mattilsynet innen Julemarkedet starter. Slik godkjenning må kunne forevises på stedet ved inspeksjon. Norsk Folkemuseum kan ikke bistå i søknadsprosessen.

7. Norsk Folkemuseum har enerett på å selge ”hellig-tre-kongerslys” under markedet.

8. Norsk Folkemuseum tar ikke ansvar for evt. ødelagte eller stjålne produkter, enten det skyldes publikum eller vær og vind. Dette gjelder også produkter som oppbevares på Folkemuseets område (i boder el.l.) mellom markedsdagene. Markedsdeltaker må selv sørge for evt. forsikring.

9. Søkere som sender inn påmelding etter at fristen har gått ut, kan ikke regne med å få sin søknad behandlet. Vi mottar og behandler søknader helt til det er fullt.

10. Norsk Folkemuseum forbeholder seg retten til fritt å prioritere mellom de ulike søkerne, både når det gjelder plassering og retten til å delta. Den som vinner prisen ”årets markedsbod”, kan fritt velge hvilken plass vedkommende ønsker å disponere på neste års julemarked. Disse må likevel søke på vanlig måte.