Hopp til hovedinnhold

Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Stiftelsen Norsk Folkemuseum er en gruppe museer og attraksjoner i Osloområdet fordelt på seks arenaer:

Om stiftelsen

I tråd med statens initiativ om sammenslåing av museer i Norge har en gruppe museer og attraksjoner fusjonert i stiftelsen Norsk Folkemuseum. Stiftelsen omfatter Bogstad Gård, Gårdsdriften ved Bygdø Kongsgård, Eidsvoll 1814, Ibsen Museum & Teater, Norsk Folkemuseum og Norsk Maritimt Museum. Norsk etnologisk gransking og Norsk Farmasihistorisk Museum er også en del av virksomheten. Stiftelsen har en årlig omsetning på 275 millioner kroner og har rundt 200 ansatte. I tillegg kommer sesongpersonale. Stiftelsen får årlige tilskudd fra Kulturdepartementet. 

Organisering

Organisering av stiftelsen Norsk Folkemuseum

Direktør: Nina Refseth

Museer og besøkssteder

 • Norsk Folkemuseum, leder: Tove Wefald Pedersen
 • Ibsen Museum & Teater, leder: Nina Refseth
 • Bogstad Gård, leder: Martin Biehl
 • Eidsvoll 1814, leder: Bård Frydenlund 
 • Norsk Maritimt Museum, leder: Elisabeth Koren

Fellesavdelinger:

 • Forsknings- og utviklingsavdelingen, leder: Sven Ahrens

 • Forvaltningsavdelingen, leder: Frederikke Bang Lysgård

 • Administrasjons- og driftsavdelingen, leder: Elisabeth Grændsen

 • Bygdø Kongsgård, leder: Jan Tore Sørsdal

 • Kommersiell avdeling, leder: Gitte Skilbred (fra 1. juni 2023)

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre

Stiftelsen Norsk Folkemuseums styre består av åtte medlemmer, hvorav fire er oppnevnt av Kulturdepartementet.

 • Olemic Thommessen, styreleder
 • Helge Jordheim
 • Harald Hilsen
 • Christine Hætta
 • Ellen Monica Mørch
 • Benedicte Rustad
 • Rina Sunder
 • Terje C. Glørsen

Varamedlemmer

 • Aslak Aslaksen
 • Dag Rorgemoen
 • Anja Hysvær Langgåt
 • Bengt Olof Malm
 • Charlotte Melsom
 • Lisa Dunfjeld-Aagård

Midlertidig forskningsutvalg

 • Bård Frydenlund, Eidsvoll 1814, leder
 • Siv Ringdal, Norsk Folkemusuem
 • Sven Ahrens, Norsk Maritimt Museum
 • Audun Kjus, dokumentasjonsavdelingen