Hopp til hovedinnhold

Velkommen til verdens ende

En beretning om okkupasjonen, evakueringen og tilbakekomsten til Karlebotn i Finnmark.

Kjartan Hoëm ble født i Karlebotn, Norges største sjøsamebygd i 1934. Han forlangte å begynne på skolen da han var seks år, men ved skolestart i august 1940 kom Dietls tyske Gebirksjegere og okkuperte skolen og internatet. Begge deler var okkupert helt til det ble brent 1. november 1944. 

Hoëms far Erling var Finnmarking. Han var skole- og internatstyrer i Karlebotn og moren Martha, fra Sogn, var husmor på internatet. Internatet var bygget for å gi elevene på sørsiden av Varangerfjorden skolegang. Erling snakket perfekt samisk og det fikk han god bruk for i undervisningen der alle elevene var kvener og samer bortsatt fra hans egne fire barn. Familien var den eneste norsktalende i bygden.

«På grunn av okkupasjonen ble det lite skolegang og på folkeskolen fikk jeg tre år, men det hindret meg ikke i å få meg en god utdannelse, og det ble både befalsskole,  lærerskole og cand. polit. fra universitetet i Oslo. Teksten jeg har skrevet belyser hva som vederfaret meg fra 1944, evakueringen, og til jeg kom tilbake til et nedbrent Karlebotn sommeren 1956.»