Lyd og bilde

KOMMUNIKASJON

På slutten av 1800-tallet hadde det borgerlige hjemmet lukket verden ute. Familien stengte seg inne bak inngangsdører og tunge gardiner. Dagliglivet, som tidligere i stor grad hadde funnet sted i det offentlige rom, foregikk nå i den private sfæren. I første halvdel av det 20. århundre åpnet ny teknologi dører mot verden utenfor hjemmet.

 • Telefon
  Telefon, ca. 1920

Telefonen

Telefonen ble patentert i USA i 1876. Samme år ble den første telefonen i Norge montert i Ålesund. Landets første telefonsentral ble opprettet i Kristiania (Oslo) i 1880 av International Bell Telephone Company, som fikk tillatelse av kommunen til å føre telefonledninger over byens gater og plasser. I september 1880 hadde selskapet 88 abonnenter. I 1901 ble telefonanlegget i byen overtatt av staten. Fra 1900 til 1940 økte antall abonnenter i Norge fra 13 700 til ca. 150 000.

To separate oppfinnelser fra årene omkring 1900 la grunnlag for radioen – teknologi for å overføre signaler trådløst og for å gjengi akustisk lyd elektronisk. Verdens første radiostasjon ble åpnet i Pittsburgh i USA i 1920. I Norge startet de første regulære sendingene i 1925. Fram til 1933 var det private selskaper som sto for driften. I 1933 ble NRK opprettet og fikk enerett på all kringkasting, et monopol som først ble oppløst fra 1981. Tiden fra 1945 til fjernsynet kom i 1960 er blitt kalt «radioens gullalder» i Norge.

På 1920-tallet ble det gjort en rekke forsøk på å utvikle teknologi for trådløs overføring av levende bilder. I USA startet fjernsynsendinger allerede i 1928 og i England i 1929. Under annen verdenskrig ble virksomheten stanset i Storbritannia og redusert i USA, men ble gjenopptatt med full styrke etter 1945. Fjernsyn ble introdusert i Norge i 1960. Det var da 7000 husstander som hadde TV-lisens. På fem år økte tallet til 400 000 og til 1 744 000 i 1999. Den første landsomfattende fargefjernsynssendingen i USA var i 1954, i England først i 1967 og i Norge i 1972.

Før telefonen ble oppfunnet, var all personlig kommunikasjon samtaler ansikt til ansikt eller brev med post eller bud. Telefonen endret dette. Øyeblikkelig kommunikasjon over store avstander ga menneskene økt kontroll over tid og rom.

 • Fjernsyn NF.2002-0055
  Tandberg fjernsyn, 1962.


Radio og fjernsyn

NRK skapte en felles referanseramme for folk i hele landet og reduserte kulturelle og språklige forskjeller. Var det NRK som samlet Norge til et rike?

Fjernsynet forandret dagliglivet. Det ble et midtpunkt i hjemmet, og endret innredning og bruk av stua. Nye former for sosialt samvær vokste fram, regulert av sendetidene.

 • Platespiller 1961
  1/2
  Ung mann med radio og platespiller, 1962 Per Carlmar / Dagbladet/Norsk Folkemuseum
 • Fjernsyn
  2/2
  Familien Braathen har fått fjernsyn, 1962.