Terje Planke

Førstekonservator

Terje Planke - Norsk Folkemuseum

Telefon: 47474587
E-post: terje.planke@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Cand. philol.

Hovedfag i etnologi,
Universitetet i Oslo  1994

Hovedfagsoppgave
«Sognebåten: Bygging, formforståelse og kunnskap».

Dr. art.

Universitetet i Oslo 2001

Doktoravhandling
«Tradisjonsanalyse.  En studie av kunnskap og båter».

Forvaltning av bygningssamlingen