Hopp til hovedinnhold

Bærekraft

Norsk Folkemuseum har som mål å bidra til en grønnere hverdag, og være et ledende museum innen bærekraft i Norden.

Vi arbeider for å redusere vårt klimaavtrykk og ta ansvar for vår miljøpåvirkning. Vi vil bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål – verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Vi har særlig fokus på sosial bærekraft og kultur- og naturarv som ressurs for samfunnet og tilgjengelig for alle. Dette inkluderer alle sidene av driften vår, fra avfallshåndtering, energi og servering til bygningsvern, kulturmiljø, utstillinger og arrangementer.


  • En i bunad spiller fele, mens en mann og dame i bunad danser folkedans.
    1/3
  • Tunvert hjelper ei jente med å smi i Snekkersmia
    2/3
  • En tunvert sitter på en benk i høyt gress ogs pikker sammen med en gutt.
    3/3

Miljøfyrtårn-sertifisert

En viktig del av arbeidet vårt er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Norsk Folkemuseum og de andre museene i stiftelsen ble sertifisert i 2019. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning med hensikt å bidra til grønn omstilling av norske arbeidsplasser.

Sertifiseringen betyr at vi får et system for klima- og miljøarbeidet som hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Slik kan vi bedre måle framgang og forbedringspotensiale.

  • Miljøfyrtårn logo

Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vi ønsker innspill fra deg

Vi ønsker at tilbudet til publikum skal gjenspeile våre bærekraftsmål. Dette gjelder både drift, arrangementer, utstillinger, butikker og kafeer. Har du innspill til hvordan tjenester og tilbud kan forbedres hos oss knyttet til miljø og bærekraft?

Send forslag: post@norskfolkemuseum.no

Museum24:Portal - 2024.05.06
Grunnstilsett-versjon: 1