Loft fra Brottveit

Valle, ca. 1650-1700
Bygningsnummer 005

  • Loft fra Brottveit i Valle (Foto/Photo)
    1/1
    Loft fra Brottveit i Valle Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Loftet står ved siden av årestua, staselig i tre etasjer, et sjeldent fenomen i Setesdal som ellers i landet. Brottveitloftet er innredet og ble brukt på samme måten som Oseloftet. Dreng Bjørnson Brottveit skal ha bygd loftet. Dreng var en rik mann som hadde mye penger på rente rundt i bygda. Dreng på Brottveit og Inger på Åmlid var søsken i en søskenflokk på sju barn.

Overført til museet 1909, gjenoppført 1910

  • 005 Loft fra Brottveit (Foto/Photo)
    1/1
    005 Loft fra Brottveit