Hopp til hovedinnhold

Juleutstilling

Bli kjent med norske juletradisjoner gjennom 1000 år! I årets juleutstilling vises også vakre, tradisjonsrike julekrybber fra ulike land.

I år er det 800 år siden den hellige Frans av Assisi laget den første julekrybben til minne om hendelsene skildret i Juleevangeliet. I den anledning har museets tradisjonelle juleutstilling fått en gledelig tilvekst i år i form av vakre tradisjonsrike julekrybber fra ulike land.

Julekrybbe er ingen gammel tradisjon i Norge. De hører først og fremst 1900-tallet til og begynte først å bli vanlige etter annen verdenskrig. Få krybber lages i Norge og de fleste er hentet hjem fra land der tradisjonen står sterkt.

Julekrybbene som vises frem er samlet av fødselslegen Babill Stray-Pedersen. Hennes interesse for julekrybber startet i 1966 og på det meste besto samlingen av mer enn 300 julekrybber.

En julefortelling- 1000 år med jul

Måten vi feirer jul i dag er sammensatt av elementer fra det gamle bonde­samfunnet, av borgerskapets tradisjoner på 1800-tallet og av etterkrigstidas kjøpekultur.

Hvilke endringer førte kristninga av jula på 1000-tallet med seg? Hvordan feiret man jul i det før-industrielle bondesamfunnet? Hvilke «nye» skikker kom inn i den norske julefeiringa på slutten av 1800-tallet? Hva preger jula i dag?

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1