En julefortelling - 1000 år med jul

Temporær juleutstilling om juletradisjoner gjennom 1000 år.

  • Julekort NF.34319-006 (Foto/Photo)
    1/1
    Paul Lillo-Stenberg / Norsk Folkemuseum

Måten vi feirer jul i dag er sammensatt av elementer fra det gamle bonde­samfunnet, av borgerskapets tradisjoner på 1800-tallet og av etterkrigstidas kjøpekultur.

Hvilke endringer førte kristninga av jula på 1000-tallet med seg? Hvordan feiret man jul i det før-industrielle bondesamfunnet? Hvilke «nye» skikker kom inn i den norske julefeiringa på slutten av 1800-tallet? Hva preger jula i dag?