Hopp til hovedinnhold

Hvorfor feirer vi påske?

Påsken er kirkeårets viktigste høytid. Det er sorgen og gledens høytid til minne om Jesus død og oppstandelse. Påsken markerer ofte overgangen fra vinter til vår og er for mange vinterens siste ferie.

Påskedramaet

Påskedagene påminner om den siste dramatiske uken i Jesu liv. I løpet av denne uken ble han hyllet som konge, han ble fengslet, korsfestet og gjenoppsto fra de døde. Troen på hans død og oppstandelse er fundamentet kristendommen bygger på.                                                      

Påskedramaet innledes palmesøndag da Jesus red inn i Jerusalem og ble hyllet som konge. Han ankom byen for å feire den jødiske høytiden pesach til minne om jødenes fangenskap i Egypt og at Moses mottok de ti bud da han førte jødene hjem i frihet. Palmesøndag pynter mange med gåsunger eller utsprungne bjerkekviser, som er en tradisjon fra katolsk tid. Eldre folk i Trøndelag omtalte gjerne gåsunger for pælm eller palme.

 • 1/1
  Tresnitt fra Norsk Folkemuseums samling som viser Jesu lidelseshistorie.

Den stille uken

Uken som følger kalles den stille uke. Påskedramaet starter skjærtorsdag, som er offentlig høytidsdag til minne om at Jesu inntok det siste måltid med disiplene der han innstiftet nattverden. En norsk tradisjon var å gi dyrene navn denne dagen. I mange bygder gikk guttene på nattefriing, eller de oppsøkte jentene og lot dem få smake bjørkeriset. 

Langfredag er høytidsdag til minne om Jesu korsfestelse og død. Tidligere var det tradisjon i mange bygder å minnes hans lidelse på korset gjennom hardt arbeide, gå med smågrus i skoene foruten å spise salt mat som salt sild eller ertesuppe. Fra slutten av 1800-tallet ble det dessuten vanlig å markere dagen med å flagge på halv stang.

Påskeaften er til minne om den døde Jesus. Tidligere ble alvoret av mange markert som våkenatt fra lørdag kveld til søndag morgen. Mange skjøt dessuten påsken inn med gevær.

 • Påsketur til Ellevestølene, Filefjeld ved Helevann 1907. NF.W 06468.
Interiør med klær til tørk under taket. 7 menn utøver forskjellige sysler, blandt annet gitarspill, sjekking av gevær og plukking av ryper.
  1/1
  Påsketur til Ellevestølene, 1907. 7 menn utøver forskjellige sysler, blandt annet gitarspill, sjekking av gevær og plukking av ryper. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013468555

Påsketiden

Første påskedag feires Jesu oppstandelse, som en fest- og gledens dag. I mange bygder ble påskemorgen feiret ved at ungdommen besteg lokale fjelltopper for å se sola stå opp og danse i glede over oppstandelsen.

Annen påskedag er høytidsdag til minne om at den oppstandne Jesus viste seg for disiplene.

Kirkens innleder selve påsketiden fra første påskedag. Kristi himmelfartsdag feires som høytidsdag førti dager senere. Påsketiden avsluttes første pinsedag, som er høytidsdag til minne at Den hellige ånd viste seg for disiplene for at de skulle forkynne og Jesu liv, død og oppstandelse.

 • Påskegudstjeneste.
  1/1
  Frå påskegudstjeneste i Kristiansand Domkirke, 2008. Fotografiet inngår i forskningsprosjektet «Kirkeårets høytider», gjennomført av Norsk etnologisk gransking ved Norsk Folkemuseum. Anita Nilsen / Norsk Folkemuseum