I utstillingen i fjøset

Da tyskerne høsten 1944 brukte «den brente jords taktikk» i Finnmark og befolkningen ble tvangsevakuert, var det bare få ting folk kunne få med seg. Ting man ikke ville miste ble gravd ned eller gjemt. Noe ble funnet igjen på branntomta etter krigen.

 • Hans Simonsens mokkakopper
  Mokkakopper funnet igjen på branntomta Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum

Mokkaservise

Dette mokkaservise var oppbevart i et skap i første etasje i huset på handelsstedet Brattholmen i Laksefjorden. Da huset ble brent 9. november 1944 og golvet raste sammen, havnet mokkaservise i jordkjelleren. Da familien som hadde rømt til fjells for å unndra seg evakuering, kom tilbake etter krigen, fant de serviset i brannruinene,  og noen få deler var fremdeles hele.

Gave fra Inger Marie Hoem.

 • Rokk fra Porsanger
  Emelie Josefine Sanmans rokk. Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum

Rokk

Denne rokken har tilhørt Emelie Josefine Klausen i Ytre Nordmannset, født i 1887. Den ble gjemt i en steinur og funnet fram og brukt etter krigen.

Familien Sanman gjemte seg i en hule sammen med flere andre familier under tvangsevakueringen. Der ble de i 14 dager før de ble funnet av tyskerne og tvangsevakuert sørover. Julie Salmine Pedersen, som har fortalt denne historien, var 15 år da dette skjedde.

Gave fra Julie Salmine Pedersen.

 • Verktøykasse NF.2019-0291
  Ingebrigt Andreas Palmers verktøykasse Norsk Folkemuseum

Verktøykass

Verktøykassen ble gravd ned i familien Palmers potetåker før tvangsevakueringen av Finnmark høsten 1944. Da familien kom tilbake etter krigen gravde de fram verktøykassen. Den ble nyttig når familien kom tilbake etter krigen for å bygge opp igjen eiendommen sin.

Gave fra Marion Palmer.

 • Symaskin fra Hammerfest
  Emilie Jensens symaskin Jon-Erik Faksvaag / Norsk Folkemuseum

Symaskin

Denne symaskinen har tilhørt Emilie Jensen, født i Hasvik på Sørøya i 1886. Familien bodde i Hammerfest fram til tvangsevakueringa i 1944. Emilie hadde med seg symaskinen sørover til Nordfjord da familien ble evakuert og tilbake til Hammerfest etter krigen.

Gave fra Eli Ingeborg Christiansen.