Hopp til hovedinnhold

Ida Tolgensbakk

Førstekonservator

Telefon: 
E-post: ida.tolgensbakk@norskfolkemuseum.no
Telefon:  400 23 584

Utdanning

Ph.D. i kulturhistorie, UiO 2015. Partysvensker; GO HARD! En narratologisk studie av unge svenske arbeidsmigranters nærvær i Oslo.

​Interessefelter

Muntlig tradisjon, digital kultur, moderne folkekultur, barnekultur, nordisk migrasjonshistorie, kritiske hvithetsstudier - og Brugata i Oslo.

​Arbeidsområde

Migrasjon, barnekultur