Kjellebergstua

Stue fra Valle, ca 1650-1700
Bygningsnummer 001 og 002

Kjellebergstua - Norsk Folkemuseum

Huset består av to stuer, årestua, «gamlestog» og «nyestog». Årestua hadde opprinnelig tre rom, stue, forstue og kleve. Da huset ble utvidet med «nyestog» tidlig på 1700-tallet, tok de bort veggen mellom forstua og kleven, rev gavlveggen og bygde den nye stua inntil. Der forstue og kleve hadde vært, ble det nå en gang mellom stuene, med trapp opp til et loft over nystua. Dette avløste de fleste steder fjøstrevet som soveplass for ungdommen

Kjellebergstua - Norsk Folkemuseum

Åren, ljoren og den faste innredningen i gamlestua har middelalderkarakter. Nystua er påvirket av nyere moter, og har fått peis, vindu og tregolv. Årestua var første en del av Kong Oscar IIs Samling. I 1912 ble «nyestog» satt opp i Setesdalstunet og årestua ble da flyttet inntil.

Nystova overført 1912, årestue flyttet til Setesdalstunet i 1913.

  • Stue fra Kjelleberg i Valle. Årestue og peisestue.
    1/1
    Stua fra Kjelleberg. Gamlestua til venstre, Nystua med peis til venstre. Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum