Loft fra Ose

Bygland, ca. 1700
Bygningsnummer 003

 • Loft fra Ose i Bygland (Foto/Photo)
  1/1
  Loft fra Ose i Bygland Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum

Loftet fra Ose står ved siden av stua fra Kjelleberg, med gavlen frem mot tunet. Loftet er bygd av usedvanlig svært tømmer,og utmerker seg ved høy kvalitet i tømring og skurd. Loftet ble bygd av Knut Torjussen Helle fra Hylestad. Loft i Setesdal har som regel ikke hatt sval i tilknytning til første etasje. Det har heller ikke loftet fra Ose. Men som skikken tilsa, er det en lukket sval langs alle sider av andre etasje. Førsteetasje, kalt buret, ble brukt til oppbevaring av mat. I andre etasje ble gårdens beste klær og utstyr oppbevart. Om sommeren ble begge etasjer brukt som gjesterom og sovested.

Overført til museet 1912, gjenoppført 1913

 • 003 Loft fra Ose (Foto/Photo)
  1/2
  003 Loft fra Ose
 • 003 Loft fra Ose (Foto/Photo)
  2/2
  003 Loft fra Ose