Loft fra Ose

Bygland, ca. 1700
Bygningsnummer 003

Loftet fra Ose står ved siden av stua fraKjelleberg, med gavlen frem mot tunet. Loftet er bygd av usedvanlig svært tømmer,og utmerker seg ved høy kvalitet i tømring og skurd. Loftet ble bygd av KnutTorjussen Helle fra Hylestad. Loft i Setesdal har som regel ikke hatt sval itilknytning til første etasje. Det har heller ikke loftet fra Ose. Men somskikken tilsa, er det en lukket sval langs alle sider av andre etasje. Førsteetasje, kalt buret, ble brukt til oppbevaring av mat. I andre etasje blegårdens beste klær og utstyr oppbevart. Om sommeren ble begge etasjer brukt somgjesterom og sovested

Overført til museet1912, gjenoppført 1913

  • Loft fra Oslo
    1/1
    Loft fra Ose i Bygland Haakon Michael Harris / Norsk Folkemuseum