Sagastua

Kopi av årestua fra Kjelleberg i Valle
Oppført 1994
Bygningsnummer 015

  • NF.32954-002.jpeg
    1/1

Huset er en kopi av en årestue, bygd for å gi et inntrykk av hvordan et nytt hus kan ha sett ut for 300 år siden. Her er det mulig å ta på og bruke alle gjenstander.

Byggearbeidet ble gjennomført etter eldre metoder. Det ble bare brukt materialer som var vanlige da forbildet ble reist – malmfurutømmer, og mose i veggene. Stein til grunnmuren og never og torv ble hentet fra Setesdal. Det ble brukt redskaper av gamle typer: øks, bandkniv og naver.