Hopp til hovedinnhold

Audun Kristoffer Kjus

Audun Kjus - Norsk Folkemuseum

Utdannelse

  • Ph.d. Kulturhistorie, Universitet i Oslo, 2007
  • Cand.philol. Folkloristikk, Universitet i Oslo 2000

Faglige kompetanseområder

  • Dagliglivets historie
  • Etnografisk metode
  • Fortellingsstudier
  • Ritualstudier
  • Historieskrivingens historie

Ansvarsområde

Prosjekter

  • SAMLA – digitalisering av norske tradisjonsarkiv
  • IMAGINE – contested futures of sustainability

Museum24:Portal - 2024.04.15
Grunnstilsett-versjon: 1