Geir Thomas Risåsen

Konservator

  • Geir Thomas Risåsen

Geir Thomas Risåsen - Norsk Folkemuseum

Telefon: 93280266
E-post: geir.thomas.risaasen@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Mag.art.

Magistergrad i kunsthistorie
Universitet i Oslo 1993

Magistergradsavhandling
«Recidensen paa Ejdsvold. Carsten Anker og Eidsvoll Verk 1794-1823.»

Arbeidsområde

Eldre by- og embetsmannskultur
Jul- og påsketradisjoner

Prosjekter