Bolighus fra Christian Krohgs gate 16

Fjerdingen, Oslo, ca. 1700
Bygningsnummer 222

  • Chr. Krohgs gate 16 på "rot". R. NF.01690-017
    1/1
    Chr. Krohgs gate 16 i Fjerdingen i 1933 før flytting til museet.

Fram til 1896 het gata Fjerdingens gate. Huset har alderdommelige trekk, blant annet plasseringen med gavlen mot gata og det slake taket, som kan ha vært torvtekket.

Det er stue mot gaten, kjøkken innenfor, og en kort inngangssval på siden. I kjøkkenet har det vært en stor peis. Stuen har hatt rik dekor med blomster og landskaper malt direkte på tømmerveggen, røde takbjelker og blå takbord.

Etter 1750 ble veggene og himlingen kledd med fyllingspaneler i utpreget rokokkostil med svungne konturer på speilene.

Overført til museet 1933, gjenoppført 1971