Hopp til hovedinnhold

Ellen Key

Ellen Key (1849−1926) var i sin tid en av Sveriges mest leste forfattere og en velkjent kulturpersonlighet med internasjonalt ry. Hun var opptatt av barndom, utdannelse og dannelse, av kvinnesak og fredssak, av historie, litteratur og filosofi, og av hjeminnredning og hygiene. Et sentrum i hennes idéverden var hjemmet. I 1897 utga hun det lille skriftet «Skönhet i hemmet», oversatt til norsk – til landsmål – av Karen Grude Koht og utgitt i 1903 med tittelen «Gjer heimen din fager!».

Kvar ting skal høva til det bruket han er etla til. Paa ein stol skal me kunna sitja bra; eit bord skal me kunna arbeida og eta attmed, og i ei seng skal me kunna kvila godt. Det ustøe bordet, den vonde stolen, den smale sengi er difor stygge. Men dermed er ikkje sagt at den maklege stolen, det støe bordet, eller den breide sengi er vene.

Ellen Key 1903: Gjer heimen din fager! (oversatt av Karen Grude Koht) .

Behovet for skjønnhet

  • Portrett av Ellen Key. Nordiska museet

Ellen Key mente behovet for skjønnhet var allmennmenneskelig. Bare behovet for mat og ly var viktigere – skjønnhet var ikke luksus. Alle mennesker hadde en lengsel etter skjønnhet, men skjønnhetslengselen kunne gi seg slag i pynt og stas –det uekte – noe hun mente var motsatsen til skjønnhet.

I hjemmet skulle alle ting fylle sin oppgave, men tingene måtte også være enkle og lette, fine og uttrykksfulle. For Ellen Key omfattet skjønnhet ikke bare den materielle verdens skjønnhet, men selve livsførselen: å leve et vakkert liv.

Ellen Key tok sterkt avstand fra samtidens borgerlige hjem, og var meget kritisk til den overfylte innredningsstilen. Hun ville grelt malte interiør med gipsdekor i taket til livs. Mørke tapeter med meningsløse ornamenter og «svartsmuskete» møbler var heller ikke bra. Opp mot dette satte hun bondestuene eller prestegårdene, med perlegrå gustavianske møbler, hvitskurte gulv med filleryer, og solen som skinte gjennom hjemmevevde gardiner på velstelte blomsterkrukker. Idealet var maleren Carl Larssons hjem, Sundborn, som i stor grad var formgitt av hans kone Karin Larsson og ble vist fram i form av akvareller på «Stockholmsutställningen» i 1897, samme år som "Skönhet i hemmet" ble utgitt.

«Gjer heimen din fager»

«Skönhet i hemmet» var oversatt til landsmål av Karen Grude Koht og utgitt i i 1905 Oslo (som det står på forsiden av boka, selv om byen fortsatt het Kristiania).

Karen Grude Koht (1871-1960) hadde faglige interesser mot psykologi, språk og kultur, og hadde blant annet studert både ved Sorbonne og Oxford. Hun var politisk engasjert og særlig opptatt av kvinnesak og målsak.

Hun var gift med politikeren og historikeren Halvdan Koht.