Hva er en stavkirke?

Stavkirkene har fått sitt navn etter de bærende, loddrette stavene i veggkonstruksjonene (norrønt: stafr = stav, stolpe). Stavkirker kan deles inn i ulike hovedtyper. Fra enkle konstruksjoner til kirker der skip og kor har et opphøyd midtrom. Gol stavkirke er en midtromskirke med bærende staver i hjørnene og frittstående staver rundt midtrommet. Byggemåten oppfylte ønsket om et høyreist, himmelstrebende uttrykk som får kirkerommet til å minne om romanske og gotiske steinbasilikaer. Koret på skipets østside avsluttes med en halvrund apsis. Rundt hele kirken løper en svalgang med romanske dvergarkader.

  • Tverrsnitt av Gol stavkirke. Tegning av arkitekt Arne Berg. (Foto/Photo)
    1/1
    Tverrsnitt av Gol stavkirke. Tegning av arkitekt Arne Berg. Arne Berg / Norsk Folkemuseum

Byggematerialet i norske stavkirker var furu. Det ble ofte benyttet furu som har hatt sein (tett) vekst og derfor har stor malmandel (andel kjerneved). Malmfuru er naturlig impreg­nert med kvae og er meget varig. Slikt trevirke ble derfor foretrukket til utsatte deler som sviller, takspon og veggplanker (tiler).

De fleste norske stavkirker ble reist i årene 1150–1350.Etter middelalderens slutt ble nye kirker reist i lafteverk. I middelalderen fantes det stavkirker over hele Nordvest-Europa, dersom en vid definisjon av stavkirkebegrepet legges til grunn. Nå finnes det få stavkirker utenfor Norge, men én står fremdeles i Hedared i Sverige. Stavkirker eldre enn 1100-årene kjennes fra et fåtall skriftlige kilder og fra arkeologiske utgravninger.

Det ble bygget trekirker i hele Nord-Europa og de norske stavkirkenes opprinnelse må sees i sammenheng med denne tradisjonen. Greensted Church i Essex i England fra 1000-tallet er et av de eldste bevarte eksemplene på kirkearkitektur i tre. 

I en midtromskirke er det satt inn bueknær og andreaskors mellom stavene som avstiver bygningskonstruksjonen. De spissvinklede takflatene holdes oppe av saksesperrer med hanebjelker. Kirkerom­met er åpent til mønet.