Hopp til hovedinnhold

Om Norsk Farmasihistorisk Museum

Styret i Norsk Farmasihistorisk museum

Inger Lise Eriksen, styreleder
Trygve Fjeldstad, styremedlem
Rønnaug Larsen, styremedlem
Marie Skoie, styremedlem – oppnevnt av Norsk Folkemuseum
Wenche Strømhaug, styremedlem
Hanne Hjorth Tønnesen, styremedlem – oppnevnt av Farmasøytisk institutt

Varamedlemmer:
Helge Knudsen Strømme
Ingunn Tho – oppnevnt av Farmasøytisk institutt
Karen Marie Ulshagen