Siv Ringdal

Førstekonservator

  • Siv Ringdal (Foto/Photo)

Telefon: 40023537/97704873
E-post: : siv.ringdal@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Ph.D.

Universitet i Oslo 2016

Doktoravhandling

Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945–1965

Cand. philol.

Hovedfag i etnologi
Universitetet i Oslo 1999

Hovedoppgave

Screendører og kjøkkenmøbler. En undersøkelse av det amerikanske Lista.

Arbeidsområde

Intervju i Forskerforum 2019/4