Siv Ringdal

Førstekonservator

Telefon: 40023537
E-post: : siv.ringdal@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Cand. philol.

Hovedfag i etnologi
Universitetet i Oslo 1999

Hovedoppgave

Screendører og kjøkkenmøbler. En undersøkelse av det amerikanske Lista.

Ph.D.

Universitet i Oslo 2016

Doktoravhandling

Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945–1965

Arbeidsområde

Bygdekultur

Prosjekt

«Jæren 1920 – Kystkultur og migrasjon»  Nyinnredning av Stua fra Lende.