Hopp til hovedinnhold

Forstadshus fra Smalgangen 5

Grønland, Oslo, ca.1700
Bygningsnummer 211

Smalgangen var en tverrgate til Grønland, mellom Lakkegata og Akerselva. Den eldste bebyggelsen på Grønland lå langs disse gatene.

Karakteristisk for dette huset er den halve overetasjen som springer en stokkbredde fram foran veggen i første etasje. Hustypen var vanlig på 1700-tallet både i forstedene og i Christiania.

  • Gammel trebebyggelse på Grønland
    1/1
    Smalgangen 5 på Grønland før flytting til museet.
  • Nationen 13.12.1921.

Huset har to rom, det ene trolig brukt som kjøkken. Ca. 1790 ble et kammers avdelt fra kjøkkenet, og huset fikk utvendig bordkledning, senere også en ark. Til gården hørte en sidebygning med bryggerhus og en bakbygning.

I 1891 var det tre husholdninger i forhuset i Smalgangen 5. Bryggeriarbeider Karl Arnesen fra Råde (født 1832), og kona Inger, fra Søndre Odalen (født 1824) hadde ett rom og delt kjøkken. På kammerset med tilgang til kjøkkenet bodde salmakermester Johan Bernard Due, 76 år og enkemann. I annen etasje bodde «månedspiken» Marie Klementsen (født 1848) og to losjerende, en kvinne som arbeidet på tobakksfabrikk og en murersvenn. I sidebygningen bodde en svensk vaskekone, hennes tre døtre, og en losjerende skomaker.

Overført til museet 1921, gjenoppført 1923

  • 1/1
    211 Forstadshus fra Smalgangen 5