Hopp til hovedinnhold

Ansattes avhandlinger

Navn Master-/Hovedfagsoppgaver og Magistergradsavhandling Doktoravhandling
Anker, Peter 1954 Sanangelo informis: studier av form og stil i et italiensk kunstmonument fra det XI. århundre
Asker, Randi 1940 Rosemalingen i Hallingdal mest som den utviklet sig i Ål og Hol
Berg, Marit 1999 Ullevål hageby for enhver pris : bosted som livsstil
Bing, Morten 1990 «Aldri forglemmer jeg dagene der – utpå Presteskjær!» Ferieliv på et Godtemplarungdoms-sommerhjem. En studie av Oslo GU-lags sommerhjem Kirkevik
Bjorli, Trond 2000 Kultur, vitenskap og samfunn: samling og ideologi på Norsk Folkemuseum, 1894-1914
Bjørkvik, Halvard 1951 Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid. Fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og i seinkatolsk tid.
Blindheim, Martin 1949 Studier i østnorsk treskulptur i 2nen halvpart av 1200-årene
Boe, Liv Hilde 1975 Steinindustrien i Aker og Christiania ca. 1830-ca. 1914
Bugge, Astrid 1927 Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850
Bull, Edvard 1939 Arbeiderbevegelsens historie i Sør-Trøndelag før 1914 1958 Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd: Tre norske industristrøk
Christie, Inger-Lise 1978 Bånd – belte, linde – list
Engelstad, Eivind S. 1927 Hedenskap og kristendom i sen vikingetid i innlandsbygdene i Norge 1934 Østnorske ristninger og malinger av den arktiske gruppe
Falkenberg, Johs. 1940 Bosetningen ved laksefjord 1962 Kin and totem: Group relations of Australian aborigines in the Port Keats district
Fett, Harry 1908 Billedhuggerkunsten i Norge under Sverreætten
Fossberg, Jorunn 1957 Tøytrykk og tøytrykkere i Trøndelagsområdet fra slutten av 1700-årene til omkring 1900
Gaup, Káren Elle 2003 Silisávži – landskap, opplevelser og fortellinger i et samisk-norsk omåde i Finnmark.
Gjerdi, Trond 1970 Konstruksjon og form i møbelhåndverket
Gjærder, Per 1947 Bu og loft i Numedal 1952 Norske pryd-dører fra middelalderen
Greve, Knut 1929 Bergverksdriften i Norge før 1621
Grevenor, Henrik 1928 Norsk malerkunst under renessanse og barokk: 1550-1700
Grønstad, Line F. 2009 One battle, two museums. A study of cultural discourses and categorizations at theBloedrivier and Ncome Heritage Sites in South Africa
Halvorsen, Kari Bjørg 1977 Enkle treskemetodar i Norge i manns minne – med hovudvekt på skjedde
Hamran, Ulf 1959 Homansbyen 1858-1878: en studie i romantikkens villaarkitektur i Christiania
Hoffmann, Marta 1939 Bidrag til belysning av Jærhusets bygningshistorie særlig i tiden 1790-1850 1964 The warp-weighted loom: Studies in the history and technology of an ancient implement
Hopstock, Carsten 1953 Gamle lystgårder ved Kragerø: ca. 1750-1850
Jensen, Inger 1980 «Når sover du'a mor?» Kvinners arbeid og levevilkår på Vesterøy i Hvaler 1900-1940
Johnsen, Espen 1993 Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas: prosjekter og byggverk 1916-1924; en stilstudie i overgangen til nyklassisismen 2002 Det moderne hjemmet 1910-1940. Fra nasjonal tradisjonalisme funksjonalisme
Kielland, Thor B. 1927 Norsk gullsmedkunst i middelalderen
Kjellberg, Anne 1975 Sju kirketekstiler fra senmiddelalderen: paramenter bevart i Skandinavia og deres forhold til tekstilkunst i andre nord-europeiske land
Kjellberg, Reidar 1933 Døpefont og dåpsskikk i Norge i middelalderen
Kjos, Torgeir 2014 «I og for seg ting». Norsk Folkemuseum mellom ideologi og praksis 1945–1955..
Kjus, Audun 2000 Sitt fedrelands Herodot: P.A. Munch møter Mary Douglas i en folkloristisk undersøkelse av norsk nasjonalisme 2007 Sakens fakta : fortellingsstrategier i straffesaker
Kolsrud, Knut 1950 Sjøfinnane i Rognsund 1951 Finnefolket i Ofoten
Landsverk, Halvor 1948 Embetsmannen i norske folkeeventyr, med ei jamføring med nærskylde eventyrtradisjonar
Mellbye, Karin 1932 Billedvevingen i Norge under renessansen
Moe, Anne Kristin 2006 Fra tidhøvelege til stilreine bunader – en analyse av bunadene på Sunnmøre 1900-1940
Moestue, Anne 1972 Omskapingsviser
Molaug, Ragnhild Bjerregaard 1941 Middelaldertradisjon i 1700-årenes bygdekunst: treskur i Øvre Setesdal og Vestre Telemark
Molaug, Svein 1946 Dekorativ bygdemåling i Ryfylke
Mork, Paal 1993 Bølgeblekk og blondekantar : om byggeskikken i Luster i Sogn
Mørch, Monica 2003 Fortet som aldri kom i krig – Urskog fort i 1905
Nesheim, Asbjørn 1942 Der lappische Dualis: Mit Berücksichtigung finnisch-ugrischer und indo-europäischer Verhältnisse
Noss, Aagot 1955 Gamle skikkar ved høgtider og samverer i Aal og Elles i Hallingdal
Pareli, Leif 1981 Fra seil til motor: en studie av teknologisk innovasjon og sosial endring i Nildeltaet
Pedersen, Kari Anne 1993 Når klær blir bunad
Pedersen, Tove Wefald 1996 Gutter i uniform. Bastøy skolehjem 1900 – 1953
Planke, Terje 1994 Sognebåten. Bygging, formforståelse og kunnskap 2001 Tradisjonsanalyse: En studie av kunnskap og båter
Platou, Dorothea S. 1927 Anders Smith, en vestlandsk bilthugger fra 1600-årene
Revold, Reidar 1946 Bilthugger i Oslo under renessanse og barokk
Ringdal, Siv 1999 Screendører og kjøkkenmøbler. En undersøkelse av det amerikanske Lista. 2016 Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945–1965
Risåsen, Geir Thomas  1993 «Recidensen paa Ejdsvold». Carsten Anker og Eidsvoll Verk 1794-1823
Roede, Lars 2001 Byen bytter byggeskikk. Christiania 1624-1814
Romsaas, Jan 2000  «Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av Industridesignerutdanningen i Oslo – 1955-1983»
Sandvik, Birte C. 1998 Skikk og bruk, bruk og kast: klesvaner i det moderne Norge
Scott, Erika Ravne 1999 Fødselsdagsselskap for barn – ritual og praksis: en studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-årene 2008 Bursdag! En samtidsstudie av fødselsdagsselskapet som rituell handling
Seim, Marie Fongaard 2006 Agnes Hiorths portretter – prosess, stil og funksjon
Semmingsen, Ingrid 1935 Arbeiderklassen på Hedemarken fra 1850 - 1900 1950 Veien mot vest. Utvandring fra Norge 1865-1915
Sevåg, Reidar Rudolf 1952 Humaniseringen av strafferettsforholdene i Norge på 1700-tallet.
Skjelbred, Ann Helene Bolstad 1969 Uren og hedning. Barselkvinnen i norsk folketradisjon 1982 Helg og hviledag: søndagshelgens tradisjoner 1870-1970 i Norge
Skoie, Marie 2002 «Da tiden ble normal: Innføringen av felles tid i Norge på slutten av 1800-tallet»
Stigum, Hilmar 1928 Bidrag til håndverkets historie i Kristiania i det 18de århundrede
Sæther, Gjertrud 1994 «Kjære Gud jeg har det godt...» – kulturformidling i småbarnsfamilier 2010 Diskurser om svigermor: Hvordan svigermor gis mening i folklore, populærkultur og hverdagsliv
Sønju, Gerd 1973 Underlag og hodeputer i sengene på landsbygden i Norge ca. 1880 - ca. 1950
Telste, Kari 1992 Mellom liv og lov: kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-1710 1999 Brutte løfter: en kulturhistorisk studie av kjønn og ære 1700-1900
Ugelstad, Janike Sverdrup 1995 Peder Aadnes
Walle, Thomas M. 1999 «Så god som en mann kan bli!» – maskuline idealer og mannlig praksis i Lahore, Pakistan 2011 A Passion for Cricket: Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo
Aaraas, Olav 1978 Befolkningskrisa i Norge 1770-74 – sult eller sykdom?