Ansattes avhandlinger

NavnMaster-/Hovedfagsoppgaver og MagistergradsavhandlingDoktoravhandling
Anker, Peter1954Sanangelo informis: studier av form og stil i et italiensk kunstmonument fra det XI. århundre
Asker, Randi1940Rosemalingen i Hallingdal mest som den utviklet sig i Ål og Hol
Berg, Marit1999Ullevål hageby for enhver pris : bosted som livsstil
Bing, Morten1990«Aldri forglemmer jeg dagene der – utpå Presteskjær!» Ferieliv på et Godtemplarungdoms-sommerhjem. En studie av Oslo GU-lags sommerhjem Kirkevik
Bjorli, Trond2000Kultur, vitenskap og samfunn: samling og ideologi på Norsk Folkemuseum, 1894-1914
Bjørkvik, Halvard1951Jord-eige og jord-leige i Ryfylke i eldre tid. Fordelinga av jordeigedomen på Vestlandet og Agdesida i 1661 og i seinkatolsk tid.
Blindheim, Martin1949Studier i østnorsk treskulptur i 2nen halvpart av 1200-årene
Boe, Liv Hilde1975Steinindustrien i Aker og Christiania ca. 1830-ca. 1914
Bugge, Astrid1927Bokbind og bokbindere i Norge inntil 1850
Bull, Edvard1939Arbeiderbevegelsens historie i Sør-Trøndelag før 19141958Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd: Tre norske industristrøk
Christie, Inger-Lise1978Bånd – belte, linde – list
Engelstad, Eivind S.1927Hedenskap og kristendom i sen vikingetid i innlandsbygdene i Norge1934Østnorske ristninger og malinger av den arktiske gruppe
Falkenberg, Johs.1940Bosetningen ved laksefjord1962Kin and totem: Group relations of Australian aborigines in the Port Keats district
Fett, Harry1908Billedhuggerkunsten i Norge under Sverreætten
Fossberg, Jorunn1957Tøytrykk og tøytrykkere i Trøndelagsområdet fra slutten av 1700-årene til omkring 1900
Gaup, Káren Elle2003Silisávži – landskap, opplevelser og fortellinger i et samisk-norsk omåde i Finnmark.
Gjerdi, Trond1970Konstruksjon og form i møbelhåndverket
Gjærder, Per1947Bu og loft i Numedal1952Norske pryd-dører fra middelalderen
Greve, Knut1929Bergverksdriften i Norge før 1621
Grevenor, Henrik1928Norsk malerkunst under renessanse og barokk: 1550-1700
Grønstad, Line F.2009One battle, two museums. A study of cultural discourses and categorizations at theBloedrivier and Ncome Heritage Sites in South Africa
Halvorsen, Kari Bjørg1977Enkle treskemetodar i Norge i manns minne – med hovudvekt på skjedde
Hamran, Ulf1959Homansbyen 1858-1878: en studie i romantikkens villaarkitektur i Christiania
Hoffmann, Marta1939Bidrag til belysning av Jærhusets bygningshistorie særlig i tiden 1790-18501964The warp-weighted loom: Studies in the history and technology of an ancient implement
Hopstock, Carsten1953Gamle lystgårder ved Kragerø: ca. 1750-1850
Jensen, Inger1980«Når sover du'a mor?» Kvinners arbeid og levevilkår på Vesterøy i Hvaler 1900-1940
Johnsen, Espen1993Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas: prosjekter og byggverk 1916-1924; en stilstudie i overgangen til nyklassisismen2002Det moderne hjemmet 1910-1940. Fra nasjonal tradisjonalisme funksjonalisme
Kielland, Thor B.1927Norsk gullsmedkunst i middelalderen
Kjellberg, Anne1975Sju kirketekstiler fra senmiddelalderen: paramenter bevart i Skandinavia og deres forhold til tekstilkunst i andre nord-europeiske land
Kjellberg, Reidar1933Døpefont og dåpsskikk i Norge i middelalderen
Kjos, Torgeir2014«I og for seg ting». Norsk Folkemuseum mellom ideologi og praksis 1945–1955..
Kjus, Audun2000Sitt fedrelands Herodot: P.A. Munch møter Mary Douglas i en folkloristisk undersøkelse av norsk nasjonalisme2007Sakens fakta : fortellingsstrategier i straffesaker
Kolsrud, Knut1950Sjøfinnane i Rognsund1951Finnefolket i Ofoten
Landsverk, Halvor1948Embetsmannen i norske folkeeventyr, med ei jamføring med nærskylde eventyrtradisjonar
Mellbye, Karin1932Billedvevingen i Norge under renessansen
Moe, Anne Kristin2006Fra tidhøvelege til stilreine bunader – en analyse av bunadene på Sunnmøre 1900-1940
Moestue, Anne1972Omskapingsviser
Molaug, Ragnhild Bjerregaard1941Middelaldertradisjon i 1700-årenes bygdekunst: treskur i Øvre Setesdal og Vestre Telemark
Molaug, Svein1946Dekorativ bygdemåling i Ryfylke
Mork, Paal1993Bølgeblekk og blondekantar : om byggeskikken i Luster i Sogn
Mørch, Monica2003Fortet som aldri kom i krig – Urskog fort i 1905
Nesheim, Asbjørn1942Der lappische Dualis: Mit Berücksichtigung finnisch-ugrischer und indo-europäischer Verhältnisse
Noss, Aagot1955Gamle skikkar ved høgtider og samverer i Aal og Elles i Hallingdal
Pareli, Leif1981Fra seil til motor: en studie av teknologisk innovasjon og sosial endring i Nildeltaet
Pedersen, Kari Anne1993Når klær blir bunad
Pedersen, Tove Wefald1996Gutter i uniform. Bastøy skolehjem 1900 – 1953
Planke, Terje1994Sognebåten. Bygging, formforståelse og kunnskap2001Tradisjonsanalyse: En studie av kunnskap og båter
Platou, Dorothea S.1927Anders Smith, en vestlandsk bilthugger fra 1600-årene
Revold, Reidar1946Bilthugger i Oslo under renessanse og barokk
Ringdal, Siv1999Screendører og kjøkkenmøbler. En undersøkelse av det amerikanske Lista.2016Kroppens transformasjoner blant unge Agder-kvinner i New York, 1945–1965
Risåsen, Geir Thomas 1993«Recidensen paa Ejdsvold». Carsten Anker og Eidsvoll Verk 1794-1823
Roede, Lars2001Byen bytter byggeskikk. Christiania 1624-1814
Romsaas, Jan2000 «Thorbjørn Rygh og hans rolle i bakgrunnen for, og opprettelsen av Industridesignerutdanningen i Oslo – 1955-1983»
Sandvik, Birte C.1998Skikk og bruk, bruk og kast: klesvaner i det moderne Norge
Scott, Erika Ravne1999Fødselsdagsselskap for barn – ritual og praksis: en studie av to skoleklasser i Oslo i 1990-årene2008Bursdag! En samtidsstudie av fødselsdagsselskapet som rituell handling
Seim, Marie Fongaard2006Agnes Hiorths portretter – prosess, stil og funksjon
Semmingsen, Ingrid1935Arbeiderklassen på Hedemarken fra 1850 - 19001950Veien mot vest. Utvandring fra Norge 1865-1915
Sevåg, Reidar Rudolf1952Humaniseringen av strafferettsforholdene i Norge på 1700-tallet.
Skjelbred, Ann Helene Bolstad1969Uren og hedning. Barselkvinnen i norsk folketradisjon1982Helg og hviledag: søndagshelgens tradisjoner 1870-1970 i Norge
Skoie, Marie2002«Da tiden ble normal: Innføringen av felles tid i Norge på slutten av 1800-tallet»
Stigum, Hilmar1928Bidrag til håndverkets historie i Kristiania i det 18de århundrede
Sæther, Gjertrud1994«Kjære Gud jeg har det godt...» – kulturformidling i småbarnsfamilier2010Diskurser om svigermor: Hvordan svigermor gis mening i folklore, populærkultur og hverdagsliv
Sønju, Gerd1973Underlag og hodeputer i sengene på landsbygden i Norge ca. 1880 - ca. 1950
Telste, Kari1992Mellom liv og lov: kontroll av seksualitet i Ringerike og Hallingdal 1652-17101999Brutte løfter: en kulturhistorisk studie av kjønn og ære 1700-1900
Ugelstad, Janike Sverdrup1995Peder Aadnes
Walle, Thomas M.1999«Så god som en mann kan bli!» – maskuline idealer og mannlig praksis i Lahore, Pakistan2011A Passion for Cricket: Masculinity, ethnicity, and diasporic spaces in Oslo
Aaraas, Olav1978Befolkningskrisa i Norge 1770-74 – sult eller sykdom?