Hopp til hovedinnhold

Norsk Folkemuseums historie

Norsk Folkemuseum er i dag Norges største kulturhistoriske museum med ansvar for å samle, bevare og vise liv og livsvilkår i Norge i de siste 500 årene. Museet har omfattende samlinger både av bygninger, gjenstander, fotografier og arkivalia, og en stor stab av spesialister på en rekke områder innen bygningsvern, samlingsforvaltning og kulturhistorisk dokumentasjon, forskning og formidling.

 • 1/1
  Folkemuseet i 1914. Tegning i Aftenposten 10.05.1914

Nøktern videnskap hadde han liten rede på, og ennå mindre visste han hvordan opgaven skulde løses. Bare at den var stor, endeløs stor. At det skulde bli et kjempemuseum, og at han vilde skape det. For efter den dagen på skyss-skiftet brant der noget inne i ham rett som det var.

Hans Aall om seg selv

Det konsoliderte museet

 • 1/4
  Lars Erling Mikkelsen / Bogstad gård
 • Bygdø Kongsgård
  2/4
  Bygdø Kongsgård Frances Robertson / Bygdø kongsgård
 • Eidsvoll 1814 Eidsvollsbygningen
  3/4
  Eidsvoll 1814 Grete Bro Thuestad / Eidsvoll 1814
 • Norsk Maritimt Museum
  4/4
  Norsk Maritimt Museum Beate Kjørslevik / Norsk Maritimt Museum

Fra starten i 1894 var Norsk Folkemuseum eid av en medlemsforening, men i 1990 ble museet organisert som en selveiende stiftelse med venneforening.
Fra 2016 er Norsk Folkemuseum en del av den konsoliderte Stiftelsen Norsk Folkemuseum.

I 2004 ble Norsk Folkemuseum konsolidert med Bygdø Kongsgård. I 2009 ble Eidsvoll 1814 med Eidsvollsbygningen og Wergelands Hus også del av det konsolidert museet. Siste medlem av «familien» – fra 2015 – er Norsk Maritimt Museum (tidligere Norsk Sjøfartsmuseum). I tillegg omfatter det konsoliderte museet Bogstad gård i Sørkedalen, som  Norsk Folkemuseum har hatt forvaltningsansvar for siden 1955, og – siden 1993 – Ibsenmuseet i Arbins gate.

Norsk Folkemuseums direktører 1904-2019

 • Hans Aall, direktør 1904-1946
  1/4
  Hans Aall, direktør 1904-1946 Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum
 • Reidar Kjellberg, direktør 1947-1974
  2/4
  Reidar Kjellberg, direktør 1947-1974 Unni Fürst / Norsk Folkemuseum
 • Halvard Bjørkvik, direktør 1975-1989
  3/4
  Halvard Bjørkvik, direktør 1975-1989 Norsk Folkemuseum
 • 4/4
  Jon Birger Østby, konst. direktør 1989-90
 • Erik Rudeng, direktør 1990-2000
  1/4
  Erik Rudeng, direktør 1990-2000 Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum
 • Liv Hilde Boe, sjefskonservator 1991, direktør 2000
  2/4
  Liv Hilde Boe, sjefskonservator 1991, direktør 2000 Norsk Folkemuseum
 • Olav Aaraas, direktør fra 2001, Direktør for Stiftelsen Norsk Folkemuseum 2016-2020.
  3/4
  Olav Aaraas, direktør fra 2001, Direktør for Stiftelsen Norsk Folkemuseum 2016-2020. Norsk Folkemuseum
 • 4/4
  Inger Jensen, sjefskonservator 2002, avdelingsdirektør Norsk Folkemuseum 2016-2019

Ny direktør fra 1. september 2020

 • Nina Refseth
  Nina Refseth. Foto: Camilla Moe Rødven, Studio Prud

Nina Refseth er ansatt som ny direktør for Stiftelsen Norsk Folkemuseum fra 1. september 2020.

Refseth er utdannet idéhistoriker og har bred bakgrunn fra kultursektoren, fra forlag, film, media og museum. Hun kommer fra stilling som administrerende direktør ved museene i Sør-Trøndelag (MiST), og har tidligere vært konserndirektør i mediehuset Amedia, direktør ved Norsk Filminstitutt og forlagsdirektør i Det Norske Samlaget.

Kilder

 • Hegard, Tonte 1994: Hans Aall, mannen, visjonen og verket.
 • Kjellberg. Reidar1945: Et halvt århundre. Norsk Folkemuseum 1894–1944.
 • Kjos, Torgeir 2014: «I og for seg ting». Norsk Folkemuseummellom ideologi og praksis 1945–1955.
 • Aall, Hans 1920: Norsk folkemuseum 1894–1919. Trekk av dets historie.
 • Norsk Folkemuseums årsmeldinger 
 • Førere og utstillingskatalogen 
 • Utallige avisartikler