HotSpot

En Hotspot var en liten, kortvarig utstilling som belyste et aktuelt tema og inviterte publikum til å delta med egne meninger. En hotspot ble laget på kort varsel og med enkle midler.

  • HotSpot Homoekteskap?
    1/1
    Museets første HotSpot i 2005 tok opp homoekteskap. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

2005

HOMOEKTESKAP?

Utstillingentok oppspørsmålet om homofile menn og lesbiske kvinner få lov til å gifte seg etter ekteskapslovens bestemmelser.

2006

RØYKING – STATUS ELLER SOSIALT STIGMA

Utstillingen tok utgangspunkt i den nye røykeloven av 2003 og hadde til hensikt å la røykere komme til orde og gi sitt syn på loven og sin situasjon som stigmatisert minoritet .

RETT I KOPPEN

En utstilling om tigging i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

2007

EN ETISK BEMERKNING

Utstillingen tok opp forbrukeres problem i velge mellom verdier som miljøvern, menneskeverd og dyreverd eksemplifisert gjennom produktene kaffe, kosmetikk og klær.

2008

«DEN SKAL TIDLIG KRØKES»

En utstillingen om barn og klær – et lite dykk ned i 1950-tallet, 1970-tallet og det siste tiåret. Det historiske perspektivet er sentralt, fordi vår samtid er meningsløs hvis vi ikke har noe å måle den opp mot.