Hopp til hovedinnhold

HotSpot

En Hotspot var en liten, kortvarig utstilling som belyste et aktuelt tema og inviterte publikum til å delta med egne meninger. En hotspot ble laget på kort varsel og med enkle midler.

  • 1/1
    Museets første HotSpot i 2005 tok opp homoekteskap. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

2005

HOMOEKTESKAP?

Utstillingen tok opp spørsmålet om homofile menn og lesbiske kvinner få lov til å gifte seg etter ekteskapslovens bestemmelser.

Ansvarlig for innhold: Leif Pareli

2006

RØYKING – STATUS ELLER SOSIALT STIGMA

Utstillingen tok utgangspunkt i den nye røykeloven av 2003 og hadde til hensikt å la røykere komme til orde og gi sitt syn på loven og sin situasjon som stigmatisert minoritet.

Ansvarlig for innhold: Morten Bing

  • 1/1
    Hotspot utstillingen «Fra status til stigma». 2006.

RETT I KOPPEN

En utstilling om tigging i samarbeid med Kirkens Bymisjon.

2007

EN ETISK BEMERKNING

Utstillingen tok opp forbrukeres problem i velge mellom verdier som miljøvern, menneskeverd og dyreverd eksemplifisert gjennom produktene kaffe, kosmetikk og klær.

Ansvarlig for innhold: Anne Kristin Moe

2008

«DEN SKAL TIDLIG KRØKES»

En utstillingen om barn og klær – et lite dykk ned i 1950-tallet, 1970-tallet og det siste tiåret. Det historiske perspektivet er sentralt, fordi vår samtid er meningsløs hvis vi ikke har noe å måle den opp mot.

Ansvarlig for innhold: Mette Irene Dahl

KAUTOKEINO-OPPRØRET

Den 8. november 1852 toget en gruppe reindriftssamer inn på Kautokeino kirkested og kom i slåsskamp med stedets kjøpmann og lensmann, som begge ble drept, mens den nye sognepresten ble mishandlet. Opprørerne ble senere samme dag overmannet av andre samer som kom til. Etterpå fikk de strenge straffer.

Ansvarlig for innhold: Leif Pareli

  • 1/1
    HOTSPOT-UTSTILLINGEN KAUTOKEINO-OPPRØRET 2008 Ukjent fotograf / Norsk Folkemuseum

Prosjektgruppe for HotSpot-utstillingene

Morten Bing, prosjektleder/grafisk design
Mette Opsal, utstillingsprodusent
Cecilie Thue, utstillingsarkitekt