Hopp til hovedinnhold

Selskap for Norges Vels landbruksmuseum

«Det Kongelige Selskab for Norges Vel» var opprettet i 1809. Selskapets landbrukssamlingen hadde holdt til på Tøyen siden 1830. I 1891 begynte selskapet systematisk innsamling av gamle redskap, og i 1894 fikk selskabet tillatelse til å bygge på Bygdøy Kongsgårds grunn i nærheten av Kong Oscar IIs Samlinger.

 • «Landbrugsmuseet paa Bygdø.» Akerposten 4. august 1907.

Trebygningen i sveitserstil, som ble oppført 1894, var tegnet av Waldemar Hansteen. Murbygningen var tegnet av arkitekt Holger Sinding-Larsen i 1907 og sto ferdig i 1909.

Utstillingen i trebygningen var åpen for publikum fra 1895 og fram til sommeren 1908. Den ble deretter først og fremst brukt som magasin, mens den nye bygningen ble utstillingsbygning for Landbruksmuseet.

Forvaltningen av Landbruksmuseet ble overtatt av Norsk Folkemuseum i 1922 og det første som ble gjort var å flytte Folkemuseets gjerde så Landbruks­museet kom innenfor Folkemuseets område og bygge en ny port (tegnet av Magnus Poulsson) som førte rett inn til Landbruks­museet.

 • Trebygningen. Niels Gerhard Johansen / Norsk Folkemuseum

I 1 924 ble utstillingene i murbygningen fornyet med jord- og skogbruk i første etasje og redskaper til husflid og gårdsarbeid i andre etasje. Ansvarlig fornøden nye utstillungen var konservator Gisle Midttun.

Utstillingene i disse bygningene ble nedlagt etter sommersesongen 1936 da utstillingen i Folkemuseets nye museumsbygningene ved Torget stod ferdig.

 • Murbygningen. Espen Revold / Norsk Folkemuseum

«Landbrugsmuseet paa Bygdø.»

Morgenbladet 21. mai 1907

Ny bygning.

«Selskabet for Norges vel det nærmeste Fremtid gaa i gang med Opførelse av en ny Bygning for Landbrugsmuseet på Bygdø. Den gamle Bygning, som dog herved ikke vil blive overflødiggjort, afgiver nemlig ikke længere Plads for i de senere Aar stedfundne Nyanskaffelser. Den nye Bygning, som bliver af Mursten, vil blive opført i Nørheten af den gamle innenfor det af Folkemuseet indhegnede Terræn. Tegningen er leverer af Arkitekt Sinding-Larsen.

Det er nu over 10 Aar siden den nåværende Bygning blev opført. I alle disse Aar er  Museets Samling stadig vokset dels ved Indkjøp dels ved Gaver.  Gjennem de Tillægskataloger, som hvert Aar utsendes, kan man følge Udviklingen Aar for Aar. Hvert Aar er Samlingen øvet med mellem 100 og 200 Numerd. For 1906–1907 foreligger endnu ingen Katalog; men Samlingens Vekst dette Aar skal være betydelig. Vi havde idag Anledning til at iakttagelse ennDel af de nyerhvervede Gjenstande. Fer var en gammeldags Træsil med Haardug, en Melbøle frabValdres fyldt med en hel Del forskjellige Gjenstande, en gammel Træplog m. m. m.»

 • 1/1
  Holger Sinding-Larsen tegning av murbygningen. Norsk Folkemuseum

Noen av gjenstandene i utstillingen

 • 1/2
  Plog fra Voss. Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • 2/2
  Rad fra Sogndal. Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • 1/4
  Sauesaks fra Valdres. Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • 2/4
  Stuttorv fra Hol i Hallingdal. Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • 3/4
  Melkebøtte fra Ørsta. Det Kongelige Selskap for Norges Vel
 • 4/4
  Såask fra Telemark. Det Kongelige Selskap for Norges Vel