Hopp til hovedinnhold

Menneske og bomiljø

«Menneske og bomiljø» var et tverrfaglig forskernettverk med deltagelse av forskere ved en rekke kulturhistoriske museer og universitetsinstitutt. Prosjektet pågikk fra 1995 til 2000.

Bakgrunnen for prosjektet

I 1992 igangsatte Rådet for humanistisk forskning (RHF) et nettverkstiltak for forskere ved de kunst- og kulturhistoriske museene (Museumsnettvetket).

«Målet var å stimulere til forskningningsinnsats ved museene og knytte kontakter mellom forskere ved museene og forskere som arbeider innenfor museumsrelevante fag ved universitet, høgskoler og andre miljøer. Første tiltak var å arrangert et seminar 11.-12. juni 1992 i Åsgårdstrand, der temaet var «Hus, hjem og innbo».

Blandt deltakerne på seminaret var konservator Morten Bing ved Norsk Folkemuseum. Inspirert av seminaret tok han, sammen med sjefskonservator Liv Hilde Boe, i november 1993 initiativ til et møte med styringsgruppen for Museumsnettvetket i Forskningsrådet. Dette førte til en idédugnad på Utstein kloster 9.-10. mars 1994 med deltakelse fra syv museer og  fra universitetene i Trondheim, Bergen og Oslo. Idédugnaden ble arrangert i samarbeid mellom Museumsnettvetket og Norsk Folkemuseum.

Prosjektet

 Som følge av idédugnaden ble en rekke museer invitert  til å gå sammen om en søknad til Norges forskningsråd (KULT-programmet). Dette ble innvilget med støtte over tre år, 1995-98.

Betingelsene var at de enkelte museene gikk inn i prosjektet med et årsverk og at forskningsrådet finansierte et årsverk for hvert museum. (Norsk Folkemuseum helfinansiert sine deltakere) Det ble også stilt noen driftsmidler til rådighet. Norsk Folkemuseum stilte en stilling som koordinator til rådighet.

Deltakere var forskere fra Akershus fylkesmuseum, Drammens museum, Kunstindustrimuseet i Oslo, Maihaugen, Norsk Folkemuseum, samt universitetene i Bergen og Oslo.

«Menneske og bomiljø» omfattet til sammen 15 forskningsprosjekter knyttet til hjem, bolig og innbo i ulike historiske perioder. Prosjekter ble ledet av sjefkonservator Liv Hilde Boe (prosjektleder), cand. philol. Espen Johnsen (prosjektkoordinator) og konservator Morten Bing.

Prosjektets mål

Prosjektet hadde som overordnet mål å øke forståelsen for dagliglivets kultur i Norge i etter-reformatorisk tid. I denne perioden har samfunnet gjennomgått store endringer. Prosjektet ønsket å belyse hvordan disse endringene har manifestert seg på individnivå og hvordan de har vært avspeilet i hjemmets materielle kultur. Delprosjektene studerte forholdet mellom det tradisjonelle og det moderne gjennom å fokusere på endringer i hjemmets utforming og bruk.

Prosjektet resulterte i flere doktorgrader og en rekke publikasjoner.

 • 1/1
  «Menneske og bomiljø» – noen publikasjoner .

Publikasjoner

 • Bing, Morten 2001: Østkanthjemmene og Østkantutstillingen. Boskikk og boligidealer i mellomkrigstidens Oslo.​
 • Bing, Morten/Boe, Liv Hilde/Johnsen, Espen (red.)1996: Menneske og bomiljø. Rapport fra et forskernettverk.
 • Bing, Morten/ Johnsen, Espen (red.) 1998: Nye hjem. Bomiljøer i mellomkrigstiden.
 • Bing, Morten/ Johnsen, Espen/ Roede, Lars (red.) 1998: Slik vil vi bo. Hjem og bolig gjennom 500 år.
 • Gaustad, Randi 1998: Skål for Norge! Nøstetangens spennende billedverden.
 • Halvorsen, Kari-Bjørg Vold 1998: Mitt bu, min heim. Buskikk og heimeinnreiding i Sogn 1940-1995 – endring og kontinuitet
 • Swensen, Grete 1998: Hjemstedet under flystripa?

Doktorgrader

 • Johnsen, Espen: Det moderne hjemmet 1910-1940. Fra nasjonal tradisjonalisme til emosjonell funksjonalisme. Utvalgte villa- og møbelprosjekter av åtte norske arkitekter. UiO 2002
 • Roede, Lars: Byen bytter byggeskikk – Christiania 1624-1814, doktorgradsavhandling, AHO,2001
 • Sørensen, Einar: Adelens norske hus. Byggevirksomheten på herregårdene i sørøstre Norge 1500-1660. UiO, 2002
 • Swensen, Grete: Moderne, men avleggs? Foreningers byggevirksomhet i formativt perspektiv 1870-1940. UiO 1996

Deltakere i prosjektet

 • Arne Bugge Amundsen, IKS, Universitetet i Oslo
 • Morten Bing, Norsk Folkemuseum
 • Inger Lise Christie, Norsk Folkemuseum
 • Randi Gaustad, Kunstindustrimuseetmuseet i Oslo
 • Kari Bjørg Halvorsen, Norsk Folkemuseum
 • Kåre Hosar, De Sandvigske Samlinger, Maihaugen
 • Espen Johnsen, Norsk Folkemuseum
 • Leif Pareli, Norsk Folkemuseum
 • Eva Reme, Bergens Museum, Universitetet i Bergen
 • Lars Roede, Norsk Folkemuseum
 • Grete Swensen, Akershus fylkesmuseum 
 • Einar Sørensen, Drammen museum