Hopp til hovedinnhold

Lagerbygning fra Rødfyllgata 12

Vaterland, Oslo, ca. 1750
Bygningsnummer 218

 • Lagerbygning fra Vaterland
  1/1
  Lagerbygningen fra Rødfyllgata 12 i Vaterland. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Bygningen var opprinnelig en bakbygning med uthusfunksjoner, oppført i utmurt bindingsverk. Første etasje hadde to store lagerrom, ett på hver side av innkjørselen.

Sidefløyen, med trapp til annen etasje, var innredet som bolig, i hvert fall fra slutten av 1700-årene. Rommene ligger på rekke gjennom den smale bygningskroppen, og har adkomst fra den åpne svalgangen mot bakgården. 

På 1930-tallet holdt «De arbeidsløses Kafé» til i huset. Her kunne arbeidsløse få en kopp kaffe og en porsjon smørbrød.

Bygningen inneholder nå pottemaker- og sølvsmedverksted i første etasje, og vevstue i andre.

Overført til museet 1956-57, gjenoppført 1994

 • 1/3
 • 2/3
 • 3/3
 • 1/1
  Rødfyllgata 12. Fasade mot Elvegata. Ca. 1920. Væring / Norsk Folkemuseum

På fotografiet ovenfor, som trolig er fra 1922, ser vi, til venstre for Rødfyllgata 12, Rødfyllgata 8/10 hvor vi får et glimt av utstillingsvinduet til firmaet T. Myhrvold (slakteri- og pølsemakermaskiner). Myhrvold hadde holdt til i denne gården siden 1916. På høyre side av Rødfyllgata 12 ligger først det lille huset med adresse Elvegata 3. Her har Karl F. Kristiansen hatt fouragehandel (salg av fôr til hester) siden 1910. Kristiansen er nylig død og nå er det enken hans, Sigrid Kristiansen som driver sekkefabrikk i lokalet, men skiltet er ikke skiftet ut. Neste bygning er Rødfyllgata 18. Her har Hegb. Gjester skotøyforretning. I Rødfyllgata 12 holder Stavanger Staal A/S til.