Lagerbygning fra Rødfyllgata 12

Vaterland, Oslo, ca. 1750
Bygningsnummer 218

  • Lagerbygning fra Vaterland
    1/1
    Lagerbygningen fra Rødfyllgata 12 i Vaterland. Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum

Bygningen var opprinnelig en bakbygning med uthusfunksjoner, oppført i utmurt bindingsverk. Første etasje hadde to store lagerrom, ett på hver side av innkjørselen.

Sidefløyen, med trapp til annen etasje, var innredet som bolig, i hvert fall fra slutten av 1700-årene. Rommene ligger på rekke gjennom den smale bygningskroppen, og har adkomst fra den åpne svalgangen mot bakgården. 

På 1930-tallet holdt «De arbeidsløses Kafé» til i huset. Her kunne arbeidsløse få en kopp kaffe og en porsjon smørbrød.

Overført til museet 1956-57, gjenoppført 1981

Bygningen inneholder nå pottemaker- og sølvsmedverksted i første etasje, og vevstue i andre.

  • Rødfyllgata 12 NF.06818-003
    1/1
    Rødfyllgata 12 ved Akerselva før flytting til museet Væring / Norsk Folkemuseum