Hopp til hovedinnhold

Utstillingene 1935-1938

I løpet av årene fra 1935 til 1938 åpnet 11 utstillinger i de nye bygningene rundt Torget på Norsk Folkemuseum, den største strakte seg over hele tre etasjer. Samtidig ble Byavdelingen nymontert og kalles nå Bysamlingen.

1935

Kirkeavdelingen

Ansvarlig: Reidar Kjellberg

«Gjennem de fire store hvitmurede haller som er viet den norske kirkekunst, får vi et ypperlig billede av hele dens utvikling gjennem middelalderen og frem til det forrige århundrede.»


 • NF Bygdesaml.
  « Den siste nybygging har muliggjort en sortering og ordning, som ser meget delikat og innbydende ut.» Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013336632

Bygdesamlingene I & II 

Ansvarlig: Gisle Midttun

«Man kommer først inn i to rum som er viet middelalderen og deretter følger i topografisk orden de forskjellige norske bygder og landsdeler med sine spesialiteter, rosemaling,  treskjæring, takdekorasjoner og kombinasjonsmøbler.»

«Magister Kjellberg og konservator Midttun har under monteringen hatt hjelp av lektor Nils P. Vigeland, amanuensis Halvor Vreim, assistent frk. Edle Astrup, frk. Klara Semb, frk. Aslaug Arnoldus og de kunsthistorie-studerende: frk. Randi Asker, frk. R. Bjerregaard og hr. Roar Haugli.»

 • Landbruksutstilling 1936
  «Av arder har vi to hovedtyper: Hedmarksarden og Totenarden. Rent geografisk er det Mjøsa som skiller.» Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013337920

1936

Bygdesamlingene III

Ansvarlig: Gisle Midttun

«Her er møbler, husgeråd og drakter fra mange landsdeler og tidsavsnitt. En tur gjennem disse rum er ensbetydende med et underholdende og instruktivt kursus i norsk kulturhistorie.»

Landbruksmuseet

Anvarlig: Hilmar Stigum

«... inneholder mange rare ting som viser jordbruksredskapenes utvikling fra de eldste tider til slutten av forrige århundre. Her finnes gamle gebrekkelige hakker og spader fra mange kanter av landet, gaffelplog, harver, ljåer, kopper, kar og underlige transportredskaper.»

 • NF. Teppesalen
  «Her er alle vegger klædde med teppe som er hengde opp på same måten som ute i bygdene. Her er ein fargebragd og ein teknisk tame som varmer både bryst og hjarta.» Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013361914

Vevnad

Ansvarlig: Gisle Midttun

«I avdelingen for vevede tepper finner man en imponerende teppesamling fra efter renessansens tid, det er en ren orgie i mønstre og farver. Når man ser på disse tepper og åklær skjønner man at vev kunsten stod høit i Norge i gamle dager og at vi var rike på tekstiler.»

Musikk og leketøy

Ansvarlig: Reidar Kjellberg

«... er et stort og ytterst fornøielig raritetskabinett.»

 • NF. Syst. saml.
  «Her ser vi, lett og oversiktlig ordnet, arbeider – ofte meget vakre ...» Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013338024

1937

Gamle norske varer

Ansvarlig: Reidar Kjellberg

«I en lang rekke spesial saler finner man så i tiltalende montre arbeider av de forskjellige håndverk, gullsmedenes og kannestøpernes, kobberslagernes, gjørtlernes og smedenes. Det finnes rene unika i de rikholdige samlinger, de spender over et tidsrum på 400 år, og gir et overbevisende billede av hvor høit det gamle håndverk stod.
I de følgende saler kommer så turen til glassmestre og boktrykkere, og endelig sluttes avdelingen med nogen saler som viser produkter av vår tidligste industri, jernverkene, glassverkene, fajanseproduksjonen og pottemakeriene, alt sammen i usedvanlig smakfulle monteringer.»

Ride- og kjøretøy

Ansvarlig: Gisle Midttun

«Fra de gamle nydelige bondesledene følger vi her utviklingen op gjennem tidene frem til kong Haakons elegante landauer fra 1905.»

Gammel folketro

Ansvarlig: Gisle Midttun

«... er som å dukke like ned i middelalderens mystikk. Her finner man at hedenskapens og overtroens symboler har levet i folket langt op i vår tid. Veritable gudeskikkelser, relikvler og underlige tegn vrimler det av rundt veggene»

Begravelse og kirkegård

Ansvarlig: Reidar Kjellberg

«Denne utstillingen omfatter en rekke stenheller som i tidligere tider ble lagt over gravene, videre et solkors av klebersten fra Heidal i Gudbrandsdalen, gravstøtter, jernkors m.v.»

Husflid

Ansvarlig: Hilmar Stigum

«En sal er viet de redskaper som mest betjentes av kvinnehånd, karder og håndtener, rokker og vever, hespetrær og snelletrær. [...] I det annet rum i avdelingen får man i en sum et billede av hvad folk i gamle dager selv laget på sine gårder. River, orv, traug og økseskaft, arbeidssleder og annen kjøreredskap, bøtter og spand, alt sammen av tre.»

 • NF.Syst.saml.
  Det første vi kommer inn i er et gammelt skomakerverksted, fra den tiden da en skomaker var skomaker, og ikke bare sålingsekspert. Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013339141

1938

Håndverk

Ansvarlig: Hilmar Stigum

«Her er også possementmakerverksted, bøkkerverksted, hjulmaker-og rokkemakerverksted og mange,cmange andre, fulle av de merkeligste redskap med ennu merkeligere navn.»

Bysamlingen (Nymontering av Byavdelingen)

Ansvarlig: Reidar Kjellberg

«… fortsetter man i den ominnredede byavdelingen, hvor man finner interiører for enhver smak og fra diverse perioder. Her kan man sammenligne de forskjellige stilarter. Og her kan man smile gjenkjennende til interiøret fra åttiårene, med rikt smykket oksehorn på bordet..»

 • Interiør fra Werner-rommet i biedermeierstil som utstilt i Bysamlingen på Norsk Folkemuseum. Opprinnelig fra Prinsensgate 8, Oslo. Motivet viser en møblert stue med vinduer.
  1/1
  «Nu kan vi følge byfamiliens dagligliv gjennem flere hundre år, forsåvidt som deres omgivelser forteller om det ...» Bildet er hentet fra DigitaltMuseum. Se digitaltmuseum.no/011013345748

De tre konservatorene som var ansvarlig for utstillingene var:

 • Gisle Midttun, f. 1881. Midttun, som var uten formell utdannelse, hadde vært ansatt på museet siden 1910.
 • Hilmar Stigum, f. 1897, var magister i historie og ansatt på museet fra 1923.
 • Reidar Kjellberg, f. 1904, var magister i kunsthistorie og begynte på museet i 1934.

Beskrivelsene av utstillingene er hentet fra samtidige avisartikler.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1