Marie Fongaard Seim

Konservator NMF

  • Marie Fongaard Seim.

Marie Fongaard Seim - Norsk Folkemuseum

Telefon: 40 02 35 77
E-post: marie.fongaard.seim@norskfolkemuseum.no

Utdannelse

Cand. philol. 

Hovedfag i kunsthistorien 
Universitetet i Oslo 2006

Hovedfagsoppgave
Agnes Hiorths portretter - prosess, stil og funksjon

Arbeidsområde

Prosjekter

Pågående prosjekt