Hopp til hovedinnhold

Norsk Folkemuseum er et av Europas største og eldste friluftsmuseer og et nasjonalt kulturhistorisk museum, som formidler, forvalter og bygger historisk kunnskap om menneskers liv. 

Vi er unikt plassert på Bygdøy i Oslo. Her gir vi liv til historien og er en opplevelsesarena og park hvor kultur og natur, fortid, samtid og framtid møtes! Vi skaper opplevelser, program og formidling som er relevant og aktuelt for folk i dag.