Hopp til hovedinnhold

Hold deg oppdatert på nyheter, utstillinger og arrangementer!

Forskning

Norsk Folkemuseum har lange tradisjoner som forsknings­institusjon. Sammen med de andre museene i Stiftelsen Norsk Folkemuseum er vi et av fire museer under Kulturdepartementet som er godkjent som forskningsinstitusjon av Norges Forskningsråd. 

Norsk Folkemuseum har et særlig ansvar for å produsere ny kunnskap om samfunnsutvikling og dagligliv i Norge.

Om oss

Norsk Folkemuseum er et av Europas største og eldste friluftsmuseer og et nasjonalt kulturhistorisk museum, grunnlagt i 1894. Vi formidler, forvalter og bygger historisk kunnskap om menneskers liv. 

Vi er unikt plassert på Bygdøy i Oslo. Her gir vi liv til historien og er en opplevelsesarena og park hvor kultur og natur, fortid, samtid og framtid møtes! Vi skaper opplevelser, program og formidling som er relevant og aktuelt for folk i dag.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1